Kontakt - Fagforbundet

Styret

Leder fagforening Line Merete Elvrum

Send epost

Nestleder fagforeningen Elisabeth Hansen

Send epost

Sekretær fagforeningen Trine Aalberg

Send epost

Opplæringsansvarlig fagforeningen Dag Erlend Sæther

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Heidi Sakshaug

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Eli Eiklid

Send epost

Hovedtillitsvalgt fagforening Bjørn Kristian Nesbak

Send epost

Leder Seksjon Helse og Sosial Håvard Krogstad-wiborg

Send epost

Leder Seksjon Samferdsel og Teknisk Birgit Samstad Flaten

Send epost

Leder Seksjon for Kirke, Kultur og Oppvekst Berit Nøss

Send epost

Styremedlem fagforeningen Eli Røflo Vaadal

Send epost

Ungdomstillitsvalgt Tonje Elisabeth Holberg-johansen

Send epost

Pensjonisttillitsvalgt fagforeningen Solvor Opdahl

Send epost

Revisor fagforeningen Mona Myrslo Walmsley

Send epost

Revisor fagforeningen Vigdis Dambo

Send epost